Το ιατρείο

Ο Χώρος

Το εμβαδόν του ιατρείου είναι 107μ2 σε διαμπερή διάταξη. Οι ανεξάρτητοι χώροι του αποτελούνται από τρία ιατρεία, γραφείο ιατρών, χώρο αποστείρωσης, αίθουσα αναμονής, χώρο εργαστηρίου, χώρο υποδοχής με διάδρομο που ενώνει όλους τους χώρους.
Παρόλο που το ιατρείο λειτουργεί με προγραμματισμένα ραντεβού, η διάταξή του σχεδιάστηκε ώστε ακόμη και επί εκτάκτων ραντεβού να διατηρείται η ησυχία και διακριτική προσωπική περίθαλψη των ασθενών.

 

 

 

 

Χάρτης

Επικοινωνία

Dentofacial Morphoplasty

Μορκεντάου 12

546 22 Θεσσαλονίκη Κέντρο

(+30) 2310 283.200