Ένθετες & Επένθετες Αποκαταστάσεις

Τι είναι οι ένθετες και οι επένθετες αποκαταστάσεις (Inlays , onlays).

Σε περιπτώσεις μεγάλης απώλειας οδοντικής ουσίας στα πίσω δόντια, αντί της τοποθέτησης στεφανών, είναι πιο συντηρητική μέθοδος η τοποθέτηση ενθέτων (μέσα στο δόντι) ή επενθέτων (επάνω στο δόντι) κεραμικών ή ρητινωδών αποκαταστάσεων. Οι αποκαταστάσεις αυτές φτιάχνονται σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια ή ιατρεία με διάφορες μεθόδους (διαστρωμάτωσης, αποκοπής).

Αποτελούν αισθητικές αποκαταστάσεις μακράς επιβίωσης αν σχεδιαστούν σωστά αλλά εμφανίζουν μεγάλο κόστος. Τα βασικά τους πλεονεκτήματα είναι ότι κατασκευάζονται σε μικρό χρονικό διάστημα σε ειδικό εξοπλισμό του ιατρείου, η του εργαστηρίου (CAD/CAM) και με πιο απλοποιημένες μεθόδους μεγάλης ακρίβειας.