Λέυκανση

Τι είναι η λεύκανση (tooth bleaching)

Η λεύκανση είναι μία χημική διαδικασία ασπρίσματος των δοντιών. Τα δόντια μας με τα χρόνια ή σε ειδικές περιπτώσεις (δυσχρωμίες) γίνονται σκοτεινότερα και σκουρότερα. Η λεύκανση των δοντιών γίνεται με δύο βασικούς τρόπους είτε στο ιατρείο (office bleaching), είτε στο σπίτι (home bleaching). Η λεύκανση στο ιατρείο είναι αμέσου αποτελέσματος σε αντίθεση με την λεύκανση στο σπίτι που το αποτέλεσμα απαιτεί 8-12 ημέρες με τοποθέτησης υλικού σε εξατομικευμένους νάρθηκες. Οι νάρθηκες κατασκευάζονται από τον οδοντίατρο που εφαρμόζουν ακριβώς επάνω στα δόντια και τους φοράμε όλη την νύχτα. Η λεύκανση με τους νάρθηκες στο σπίτι είναι λιγότερο επιθετική και το αποτέλεσμα που παίρνουμε είναι πιο σταθερό.
Η λευκότητα που αποκτούμε παραμένει δια βίου (τα δόντια μας δεν επανέρχονται ποτέ στο αρχικό τους χρώμα) αλλά μετά 3-5 χρόνια τα δόντια μας συνεχίζουν να σκουραίνουν όποτε επανερχόμαστε με λεύκανση για λιγότερες ημέρες.

Χάρτης

Επικοινωνία

Dentofacial Morphoplasty

Μορκεντάου 12

546 22 Θεσσαλονίκη Κέντρο

(+30) 2310 283.200