Όψεις Ρητίνης

Τι είναι οι άμεσες όψεις ρητίνης (Bonding, direct composite veneers, tooth lifting).

Οι άμεσες όψεις ρητίνης είναι μία αισθητική τεχνική του ιατρείου που χειρωνακτικά ο γιατρός με την συγκόλληση συνθέτων ρητινών επάνω στα δόντια αποδίδει νέα σχήματα στα δόντια, αλλάζει την θέση τους, την στροφή τους και την κλίση τους. Παράλληλα αναδομεί και όλη την οδοντική σύνθεση. Είναι η οικονομικότερη αισθητική παρέμβαση στα δόντια σε σχέση με τις προκατασκευασμένες όψεις σύνθετης ρητίνης (Composite veneers) και τις εξατομικευμένες κεραμικές όψεις (Ceramic veneers). Το αποτέλεσμα μπορεί να παραμείνει για πολλά χρόνια αν ο ασθενής δεν καπνίζει και πλένει σωστά και κανονικά τα δόντια του. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τα δόντια αποκτούν χρωστικές αλλά μπορούν αν ξαναστιλβωθούν από τον γιατρό.

Χάρτης

Επικοινωνία

Dentofacial Morphoplasty

Μορκεντάου 12

546 22 Θεσσαλονίκη Κέντρο

(+30) 2310 283.200