Περιοαισθητική

Τι είναι η περιοαισθητική (perio-esthetic)

Η περιοαισθητική είναι ειδικότητα της χειρουργικής περιοδοντολογίας, που είναι ειδικότητα της οδοντιατρικής. Αποκαθιστά χειρουργικά την γραμμή του ουλικούπεριγράματος ειδικά στις περιπτώσεις που ο ασθενής κατά το γέλιο του εκθέτει μέγα μέρος των ούλων (Gummysmile). Οι χειρουργικές τεχνικές που εφαρμόζονται είναι αυξητικές (augmenting) ή αφαιρετικές (resective). Η πρόγνωση του τελικού αισθητικού αποτελέσματος και η μακροβιότητά του αποτελούν απαιτήσεις που επιβάλλουν παρεμβάσεις ειδικών και είναι αντικείμενα σύγχρονης μελέτης.